Masjid dan Kuburan

saya sempat merenung….

Ini perkataan siapa ya?! rupanya perkataan Nabi Muhammad. tapi saya kira mungkin hadisnya dhaif. tapi rupanya ada dalam kitab Sahih Bukhari. saya kira tidak ada seorang muslim pun yang mengingkari kalau kitab paling suci setelah Al-Qur’an adalah kitab ini. bahkan setahu saya semua ulama’ Hadis pun sepakat akan hal itu…

tapi mana yang benar ya?! Hadis ini atau perbuatan kaum muslimin. karena yang saya tahu, banyak para kiyai, para alim ulama’, malah ramai-ramai membuat kuburan dalam Masjid. atau sebaliknya. padahal mereka para ulama’. mereka para kiyai. apa mereka salah?! apa mereka belum mengetahui hadis ini ya? Ah, tidak mungkin. masak kiyai salah.

ataukah memang hadis ini dhaif atau memang sahih, tapi dihapus?! tapi apa yang menghapusnya??!! saya benar-benar bingung…

saya dibikin bingung. hampir 60 persen masjid besar yang saya temui pasti ada kuburan di dalamnya atau di sekitarnya, dan itu adalah kuburan orang alim yang ada di kampung itu.

kira-kira ini mana yang benar. dan kira-kira sebetulnya yang kita ikuti itu siapa sih… para kiyai atau Nabi yang mengucapkan sabda di atas. masak kiyai menyalahi Nabi??!!

sungguh saya dibuat bingung dan bertanya-tanya….

semoga Allah memberi hidayah…………….. kepada saya tentunya, juga kepada seluruh kaum muslimin. tapi yang paling penting adalah hidayah untuk saya dulu sebelum mereka. atas kebingungan ini.

Ya Allah!  Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil. Pencipta langit dan bumi. yang Maha mengetahui segala yang ghaib dan terang-terangan. Engkaulah yang memberikan keputusan dalam perkara-perkara yang diperselisihkan hambaMu. mohon tunjukkan kepadaku kebenaran yang selama ini diperselisihkan hamba-hambaMu dengan izinMu. sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa pun yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus… Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *