Hukum patungan kambing untuk Kurban, atau patungan sapi lebih dari tujuh orang.

Pertanyaan:
Kami sekumpulan saudara yang tinggal dalam satu rumah. Kami mempunyai kotak amal keluarga. Semua anggota keluarga biasa mengisi kotak amal tersebut. Pertanyaan kami: Saat datang idul kurban, boleh tidak kami membeli kambing dari kotak amal keluarga, atau setiap orang dari kita harus membeli kambing kurban sendiri-sendiri? Perlu anda ketahui, setiap orang dari kami bisa membeli kambing dari uang pribadinya. Dan jika kami membeli kambing secara bersama-sama dari kotak amal keluarga, apakah dianggap kurban dari kami semua? Mohon jawabannya dan terima kasih.
Jawab:
Segala puji hanya milik Allah, dan shalawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau dan para sahabat, amma ba’du:
Jika maksud anda membeli kambing dari kotak amal keluarga, adalah patungan dalam membeli kambing maka ini tidak sah untuk kurban kambing. Syaikh bin Baz ditanya tentang dua saudara yang tinggal dalam satu rumah. Makan dan minum mereka juga satu. Tapi gaji mereka berbeda. Maka beliau menjawab: Jika kenyataannya demikian maka yang disyariatkan, hendaknya masing-masing saudara itu berkurban untuk diri dan keluarganya, karena keduanya adalah dua keluarga. Sampai di sini jawaban beliau.
Patungan yang dilarang dalam kurban, adalah patungan dalam membeli kambing sebagai kurban dari orang-orang yang patungan. Ini tidak sah. Al-Mardawai berkata dalam Al-Inshaf: 4/75:

وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عن الْوَاحِدِ بِلَا نِزَاعٍ وَتُجْزِئُ عن أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ

“Satu ekor kambing, sah sebagai kurban satu orang tanpa khilaf di antara ulama’. Juga sah dari dia sekeluarga. Inilah pendapat yang sahih dalam madzhab. Ini juga pendapat kebanyakan sahabat.”
Adapun jika patungannya berupa sapi dan onta maka boleh, dengan maksimal tujuh orang, tidak lebih. Jika jumlah kalian tujuh orang atau kurang dari tujuh maka boleh patungan sapi dan onta, juga boleh mengambil uang dari kotak amal keluarga. Jika patungannya kambing maka tidak boleh. Allahu a’lam.
Sumber: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=139487

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *