Untuk Anda wahai ibu….

Saya mengirimkan ini kepada setiap orang yang saya cintai, maka mohon anda mengirimkan nasihat ini kepada siapa pun yang anda cintai.
• Wanita ini setiap melihat anaknya nakal atau prilakunya buruk, langsung bersadaqah dan memberi makan kaum muslimin. Dia berkata; “Ambillah dari sebagian harta mereka untuk sadaqah, niscaya engkau mensucikan dan membersihkan mereka dengan sadaqah itu.” (QS. At-Taubah: 102) Wanita itu berkata: sadaqah ini untuk membersihkan dan mensucikan anak saya.
• Wanita kedua, tidak memiliki apa pun untuk disadaqahkan. Hidupnya serba kekurangan, ketika suami atau anak membuatnya pusing, ia langsung shalat malam dengan membaca surat Al-Baqarah, ia berdoa dan berkata: “Ya Allah! Ini adalah sadaqah saya, terimalah dari saya, dan perbaiki mereka untuk saya.”
• Wahai ibu! Beribadahlah kepada Allah dengan niat agar anak menjadi shalih. Jika mereka terlampau membuat pusing anda, yakinlah mereka tidak akan mampu mengalahkan niat anda.Allah berfirman:

“وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا”..

Hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kawatir terhadap kesalihan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa’: 9)

• Mengapa mayit memilih sadaqah sekiranya dikembalikan ke dunia, sebagaimana firman Allah: “Wahai Rabbku, mengapa Engkau tidak menunda kematianku hingga sebentar lagi, agar saya bisa bersadaqah.” (QS. Al-Munafiqun: 10), mengapa tidak mengatakan: agar saya bisa umrah, atau agar saya shalat, atau agar saya puasa? Para ulama’ mengatakan: si mayit tidak menyebut kecuali sadaqah, karena sadaqah mempunyai dampak sangat besar untuk pelaku setelah mati. Karena itu perbanyaklah sadaqah, karena setiap mukmin pada Hari Kiamat berada di bawah naungan sadaqahnya.
• Sebaik-baik sadaqah yang anda kerjakan sekarang adalah menyebarkan nasihat ini dengan niat tulus. Karena siapa pun yang mempraktekkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada generasi masa depan, dengan izin Allah, anda pasti mendapat pahalanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *