Diskusi Syiah bag. 07: Para imam tahu, kapan mereka akan meninggal.

Dalam kitab “Al-Kaafi”, Al-Kulaini menyebutkan bahwa: “Para imam tahu kapan mereka akan meninggal. Dan mereka tidak meninggal kecuali atas pilihannya sendiri.”
Kemudian Al-Majlisi menjelaskan dalam “Biharul Anwar” satu Hadis yang berbunyi: “Tiada seorang imam pun kecuali mati dengan terbunuh atau diracun.”


Jika imam memang mengetahui perkara ghaib seperti dikatakan Al-Kulaini dan Al-Hur Al-Amili, seharusnya ia mengetahui kondisi makanan dan minuman yang diberikan kepadanya.
Jika benar makanannya diracun mestinya ia tahu dan tidak memakannya. Jika masih memakan, berarti meninggalnya karena bunuh diri. Karena dia tahu kalau makanannya beracun. Sehingga ia sendiri yang membunuh dirinya.
Padahal Nabi shallallahu alaihi wa aalihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang membunuh dirinya berada dalam Neraka. Apakan orang-orang Syiah meridhai ini untuk para imamnya?!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *