Posts Tagged “aisyah”

Diskusi Syiah bag. 10: Al Kulaini dan perawi kitabnya yang bernama Umar

By |

Diskusi Syiah bag. 10: Al Kulaini dan perawi kitabnya yang bernama Umar

Pada bagian pertama dari kitab Al-Kafi karya Al Kulaini dia menyebutkan beberapa nama perawi yang meriwayatkan Hadis Rasulullah SAW darn perkataan Ahli Bait. di antaranya sebagai berikut: Mufadhal bin Umar, Ahmad bin Umar Al-Hallabi, Umar bin Abban, Umar bin Udzainah, Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim bin Umar, Umar bin Handzalah, Musa bin Umar, Al Abbas…

Read more »

benci kepada Aisyah, Ummul Mukminin

By |

Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar. dan yang salah adalah salah. jangan jadikan kami orang-orang yang menolak kebenaran padahal itu sudah haqqul yaqin.

Read more »

Khutbah tentang: Fitnah perselingkuhan Aisyah (Hadits Al-Ifki)

By |

Read more »

SIKAP AHLUSSUNNAH TERHADAP FITNAH YANG TERJADI DI ANTARA SAHABAT

By |

Kita harus diam dalam pertikaian yang terjadi di antara mereka. Kita pasrahkan semua urusan mereka kepada Allah. Kita harus mencari udzur untuk mereka. Memang tidak diragukan perselisihan terjadi di antara mereka. Tetapi perselisihan itu adalah hasil ijtihad. Dan siapa pun yang berjihad tidak dikatakan berdosa. Sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Kalau ijtihadnya benar, dia…

Read more »

MENGERJAKAN SHALAT DI KUBURAN (BUKAN SHALAT JENAZAH)

By |

(355) Bolehkah mengerjakan shalat di kuburan Husain Radhiyallahu anhu? Jawab: Tidak boleh mengerjakan shalat di Masjid-Masjid yang ada kuburannya. Karena Nabi SAW melarang hal itu dan menerangkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perkara-perkara yang mendatangkan laknat Allah SWT atas pelakunya. Ketika kaum muslimin tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW ini, mereka pun terjerumus dalam kesyirikan. Disebutkan dalam…

Read more »