Posts Tagged “AMIRUL MUKMININ”

Kaum Muslimin Hendaknya Tolong Menolong Untuk Melihat Hilal Dan Memberitahu Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Rukyatnya

By |

Apa kewajiban seseorang jika dia melihat hilal Ramadan atau Dzulhijjah namun dia tidak memberitahu pihak yang bertanggungjawab dalam masalah ini?    Alhamdulillah Diwajibkan bagi orang yang melihat hilal pada malam 30 Sya’ban atau malam 30 Ramadan, atau malam 30 Syawal atau malam 30 Dzulqaidah untuk memberitahu pengadilan di negerinya, kecuali jika dia telah mengetahui bahwa…

Read more »

INI KHAUF UMAR, BAGAIMANA KHAUF KITA?

By |

Diriwayatkan bahwa, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu ‘anhu dulu biasa meminta anak-anak agar memohonkan ampunan kepada Allah untuk beliau seraya berkata: Kalian itu belum punya dosa!Bahkan diriwayatkan pula bahwa, beliau pernah berkata: Seandainya Allah Ta’ala menjamin bahwa, seluruh manusia akan masuk Surga kecuali satu orang, niscaya aku tetap takut dan khawatir jangan-jangan akulah satu…

Read more »