Posts Tagged “berjaya”

ketika Islam berjaya

By |

ketika Islam berjaya

?Inilah Penggalan Siroh Yang Menggambarkan Kemuliaan dan Kejayaan Islam. ?Surat dari Kaisar Romawi kepada Mu’awiyah: Kami mengetahui apa yang terjadi antara kalian dengan Ali bin Abi Tholib, dan menurut kami, kalian-lah yang lebih berhak menjadi khalifah dibanding dia (Ali bin Abi Thalib). Kalau kamu mau, akan kami kirimkan pasukan untuk membawakan kepadamu kepala Ali bin…

Read more »