Posts Tagged “quran”

Keutamaan surat Al-Kahfi

By |

Keutamaan surat Al-Kahfi

Ustad, Apa keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada malam jumat atau hari Jumat? Jawab: Segala puji hanya bagi Allah, dan shalawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasulillah, keluarga, dan para sahabatnya. Amma ba’du: Terdapat beberapa Hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi para hari Jumat. Di antaranya: Pertama: Hadis Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata:…

Read more »