Posts Tagged “sunnah”

(Bid’ah Hasanah)

By |

(Bid’ah Hasanah)

  MENDATANGKAN PERKARA BARU DALAM AGAMA (Bid’ah Hasanah)   Perlu diperhatikan sebelumnya: Tulisan ini dibuat dengan tujuan memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan Allah ta’ala membuka seluruh hati kita dan menunjukkan kita semua pada jalan yang benar. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai ajarannya. Namun karena banyak hal, mungkin terdapat kendala…

Read more »

Dzikir tertentu setelah dua rakaat tarawih

By |

Pertanyaan (50718): Adakah dzikir khusus yang dibaca di antara setiap dua rakaat dalam shalat tarawih? Jawab: Segala puji hanya milik Allah swt semata… Dzikir termasuk ibadah. Dan ibadah itu pada dasarnya haram dikerjakan kecuali ada dalil yang mewajibkan atau menganjurkannya. Kita tidak boleh menciptakan dzikir bersamaan dengan ibadah. Baik setelah selesai ibadah maupun sebelumnya. Nabi…

Read more »

As-Sunnah

By |

As-sunnah secara bahasa adalah metode atau jalan, baik terpuji atau tercela. Jamaknya adalah sunan. Sedangkan definisi As-Sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam namun tidak bersifat wajib. Dan sunnah disini merupakan salah satu dari hukum taklifi yang lima: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Share This:

Read more »