Posts Tagged “ulama”

Menghadap kepada Allah secara total

By |

Menghadap kepada Allah secara total

Syaikh Ma’ruf al-Karkhiy pernah ditanya: ‘Bagaimanakah Tuansaling mengenal Robb tuan?’ Maka, syaikh Ma’ruf al-Karkhiy menjawab: Dengan menerima sepenuh hati petuah ibnu samaak -rohimahulloh-. Orang itu bertanya: ‘Bagaimanakah petuah itu??’ Syaikh al-Farokhiy bercerita: Suatu saat saya pernah safar melewati daerah Khuffah, kemudian saya singgah di suatu masjid untuk melaksanakan sholat ashar. Setelah sholat, saya menjumpai seorang…

Read more »

Mengenal kitab sahih Al-Bukhari

By |

Kitab Shahih Bukhari merupakan kitab (buku) koleksi hadits yang disusun oleh Imam Bukhari (nama lengkap: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fai) yang hidup antara 194 hingga 256 hijriah. Koleksi hadits ini di kalangan muslim Sunni adalah salah satu dari yang terbaik karena Bukhari menggunakan kriteria yang sangat ketat dalam menyeleksi hadits….

Read more »

Cara Imam Bukhari dalam menulis Hadits

By |

Sebagai intelektual yang berdisiplin tinggi, Imam Bukhari dikenal sebagai pengarang kitab yang produktif. Karya-karyanya tidak hanya dalam disiplin ilmu hadits, tapi juga ilmu-ilmu lain, seperti tafsir, fikih, dan tarikh.Fatwa-fatwanya selalu menjadi pegangan ummat sehingga ia menduduki derajat sebagai mujtahid mustaqil (ulama yang ijtihadnya independen), tidak terikat pada mazhab tertentu, sehingga mempunyai otoritas tersendiri dalam berpendapat…

Read more »

Imam Al-Bukhari rahimahullah

By |

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits–hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian…

Read more »