Melek sejarah

MELEK SEJARAH.
.
Diterjemahkan oleh Ustadz Musyaffa ad Dariny, MA, ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
.
✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Syam, Iraq, dan Persia untuk Islam?
Umar bin al-Khaththab radhiallahu’anhu (dia seorang Sunni, musuh Syi’ah nomor wahid)
.
✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Sindu dan India untuk Islam? Muhammad bin al-Qasim (dia Sunni, anti Syi’ah)
.
✦Siapakah yang telah menaklukkan Afrika Utara untuk Islam?
Qutaibah bin Muslim al-Bahily (dia Sunni, anti Syi’ah)
.
✦Siapakah yang telah menaklukkan Spanyol untuk Islam?
Thariq bin Ziyad dan Musa bin Nashir (keduanya Sunni, anti Syi’ah)
.
✦Siapakah yang telah menaklukkan Konstantinopel untuk Islam?
Muhammad al-Fatih (dia Sunni, anti Syi’ah)
.
✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Shoqliyah untuk Islam?
Asad Ibnul Furot (dia Sunni, anti Syi’ah)
.
✦Siapakah yang telah membangun peradaban Andalusia (Spanyol) lalu menjadikannya sebagai menara ilmu?
Para penguasa dan ulama dari kalangan ahlussunnah (anti Syi’ah)
.
✦Siapakah yang memimpin pasukan muslim menaklukkan tentara Salib di Hiththin?
Shalahuddin al-Ayyubi (dia Sunni, anti Syi’ah)
.
✦Siapakah yang memimpin pasukan muslimin menghancurkan kekuatan Tartar?
Saifuddin Qatz dan Ruknuddin Bibris (keduanya Sunni, anti Syi’ah)

SEBALIKNYA…
———————
.
◆Siapakah yang berkhianat pada al-Husein radhiallahu’anhu?
al-Mukhtar ats-Tsaqofi (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)
.
◆Siapakah yang telah berkhianat pada Khalifah Abbasy ar-Raadhi Billaah?
Al-Buhiyun (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)
.
◆Siapakah yang telah berkhianat dan membantu Tartar memasuki Baghdad? Ibnul ‘Alqomi (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)
.
◆Siapakah yang telah menghiasi perbuatan keji Holago Khan sehingga terkesan baik?
Nashir ath-Thusi (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)
.
◆Siapakah yang telah menolong Tartar dalam penyerangannya terhadap Syam?
Kaum Syi’ah Alawiyyun (Rafidhah)
.
◆Siapakah yang menjadi sekutu tentara Salib dalam melawan kaum muslimin?
ath-Thowasyi dan Fathimiyyun (mereka semua Syi’ah-Rafidhah)
.
◆Siapakah yang telah mengkhianati Sultan as-Saljuqi?
al-Basasiriy (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)
.
◆Siapakah yang telah menolong tentara Salib dalam menduduki Baitul Maqdis di Palestin?
Ahmad bin ‘Atho (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)
.
◆Siapakah yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Shalahuddin al-Ayyubi?
Seorang Syi’ah-Rafidhah.
.
◆Siapakah yang telah menemui Holagho Khan di Syam?
Kamaluddin ‘Umar bin Badr at-Tiflisiy (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)
.
◆Siapakah yang telah mencongkel dan mencuri Hajar Aswad dari Ka’bah dan membunuh para jama’ah haji?
Abu Thahir al-Qaramithiy (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)
.
◆Siapakah yang telah membantu Napoleon ketika menyerang Syam?
Darwiz (dia seorang Syi’ah-Rafidhah)

.
DAN BARU-BARU INI…
——————————
.
✦Siapakah yang telah membunuh warga Palestina di perkemahan Shobro dan Wasyatila?
Harokah Amal (gerakan beraliran Syi’ah-Rafidhah)
.
✦Siapakah yang telah menyokong penyerangan Zionis terhadap Lebanon Selatan?
Harokah Amal (Syi’ah-Rafidhah)
.
✦Siapakah yang telah menyerang pusat-pusat sunnah di Yaman?
Kelompok Haothi (mereka Syi’ah-Rafidhah)
.
✦Siapakah yang menyebut perang Amerika menginvasi Iraq sebagai keberkahan?
As-Siistaaniy dan al-Hakiim (mereka Syi’ah-Rafidhah)
.
✦Siapakah yang telah menyebut perang tentara Salib menginvasi Afganistan sebagai keberkahan?
Iran (negeri Syi’ah-Rafidhah)
.
✦Siapakah yang telah memerangi dan menindas rakyat muslim di Suriah?
Rezim Bassar an-Nushairiy (rezim Syi’ah ultra-ekstrim)
.
Khawarij juga demikian.
Hanya saja mereka berada di kutub seberang jika dibandingkan dengan Syi’ah.
.
Di mana ada Khawarij, di situ ada Syi’ah.
Dan di mana ada Syi’ah, di situ muncul Khawarij.
Mereka semua adalah para pelaku kerusakan terbesar di muka bumi.
.
***
.
Sebagian besar tulisan di atas adalah terjemahan dari sebuah postingan berbahasa Arab di grup “Tholabatul ‘Ilmi Lombok” (Forum Asatidz dan Thullab Lombok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *